© Powered by SiteSpirit

 
top.jpg

Lift.png

Assist.png

 

Zoek een product of
dienst op onze site.


            

Privacy verklaring

Electronic Design Nederland BV (EDNL) gevestigd aan de Ohmstraat 2 te Nijkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
EDNL BV Ohmstraat 2 3861 NB Nijkerk 0880405300

Persoonsgegevens die wij verwerken:
EDNL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk voor facturatie doeleinden)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
EDNL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
BSN (alleen indien noodzakelijk voor contractuele verplichting of wetgeving)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
EDNL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag uitvoeren overeenkomst).
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag uitvoeren overeenkomst).
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag uitvoeren overeenkomst).
Bij het opnemen van alarmgesprekken tbv kwaliteitscontrole (grondslag gerechtvaardigd belang, juiste werking spreekluisterverbinding en daarmee de veiligheid van de lift)

Geautomatiseerde besluitvorming:
EDNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
EDNL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren, naast de wettelijke bewaartermijnen, de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naar aanleiding van een storingsmelding of klacht:
Bewaartermijn: Maximaal 3 jaar na melden storing of klacht
Reden: Eventuele navraag over geleverde service.

Na opheffen LiftStatus of GateState account:
Verwijdering direct na afmelden

Contactformulier op de website:
Bewaartermijn: 1 jaar na aanvraag
Reden: Navraag over de reden van de aanvraag

Sollicitatie:
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na afloop sollicitatieprocedure, indien kandidaat hiervoor toestemming geeft, anders maximaal 4 weken na einde procedure
Reden: Mogelijkheid om kandidaat alsnog te benaderen voor een nieuwe vacature

Opnamen alarmgesprekken:
Bewaartermijn: 10 dagen
Reden: Periodieke controle van gesprekskwaliteit

Delen van persoonsgegevens met derden:
EDNL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
EDNL gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. EDNL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
EDNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon op 0880405300